Migrering

Milepæl 4a for migrering til Elhub er satt til 1. juli 2016. Første aktivitet for markedet er opplasting av fullt uttrekk 2. juni.

Migreringsprosess 2
Migreringsprosess mot M4a

Synkronisering av organisasjonsnummer mot Edielportalen

I forbindelse med registreringsaktiviteten knyttet til M3 har mange aktører endret organisasjonsnummer i Edielportalen. Til M4 vil organisasjonsnummeret i DAM (og dermed i filnavnet på filene som skal lastes opp) være synkronisert med Edielportalen. Husk derfor å oppdatere til korrekt orgnummer også i systemene som skal migrere filer til DAM.

Les om Migrering og regulert kraftleverandør

Ressurser for M4a