Milepælsplan for nettselskaper og kraftleverandører

For å sikre at alle aktører har jevn progresjon i arbeidet og blir klare for idriftsettelse av Elhub på planlagt dato har Elhub-prosjektet
utarbeidet en milepælsplan som alle markedsaktører må følge.

Det er defintnert totalt 6 (noen delt opp) milepæler som alle aktører må følge. For hver milepæl er det definert en eller flere konkrete akseptansekriterier som må tilfredsstilles. Elhub-prosjektet vil følge opp alle aktørene på hver milepæl. NVE kan fatte vedtak om tvangsmulkt for selskaper som ikke kan dokumentere fremdrift i henhold til milepælsplanen. Merk at Kraftleverandøren og Nettselskapet i vertikalintegrerte selskap behandles som to selvstendige markedsaktører, som hver for seg må gjøre sine forberedelser og følge milepælene.

Merk at datoen for en gitt milepæl er siste frist for når alle aktører skal ha passert milepælen. Hver enkelt aktør oppfordres til å planlegge for å passere milepælen for sin egen del i god tid før den spesifiserte datoen.

Gå til siden Siste aktørstatus for å se markedsaktørenes status på siste milepæl

Akseptansekriterier og datakrav

Detaljert milepælsplan, akseptansekriterier og datakvalitetskrav ny sep 2016


Merk: Balanseansvarlige og Tredjepartsaktører må ha oppnådd godkjenning i Elhub innen M6 for å være med Elhub fra Go Live.