Milepælsplan for nettselskaper og kraftleverandører

For å sikre at alle aktører har jevn progresjon i arbeidet og blir klare for idriftsettelse av Elhub på planlagt dato har Elhub-prosjektet
utarbeidet en milepælsplan som alle markedsaktører må følge.

Det er definert 12 milepæler som alle aktører må følge. For hver milepæl er det definert en eller flere konkrete akseptansekriterier som må tilfredsstilles. Elhub-prosjektet vil følge opp alle aktørene på hver milepæl. NVE kan fatte vedtak om tvangsmulkt for selskaper som ikke kan dokumentere fremdrift i henhold til milepælsplanen. Merk at Kraftleverandøren og Nettselskapet i vertikalintegrerte selskap behandles som to selvstendige markedsaktører, som hver for seg må gjøre sine forberedelser og følge milepælene.

Merk at datoen for en gitt milepæl er siste frist for når alle aktører skal ha passert milepælen. Hver enkelt aktør oppfordres til å planlegge for å passere milepælen for sin egen del i god tid før den spesifiserte datoen. Nye aktører skal ikke gjennomføre utgåtte milepæler, ta kontakt på post@elhub.no for veiledning.

Gå til siden Siste aktørstatus for å se markedsaktørenes status på siste milepæl

Akseptansekriterier og datakrav

 Milepæl  Akseptansekriterier  Datakvalitet
 nivå 1
 Datakvalitet
 nivå 2
 Dato
 M7  Systemgodkjenning gjennomført uten kritiske feil  99,9%  98%  
 M8  Aktør klar for aktørgodkjenning
 - Selskapsinformasjon oppdatert i Edielportalen
 - Planlegging og kompetanseheving er gjennomført – ressurser    allokert, kurs gjennomført, forberedende lesing etc.
 - Eventuelle fritakssøknader sendt inn og behandlet
 - Testdata lastet inn i eget testsystem
 - Testdata lastet opp til Elhub DAM (kun for nettselskaper)
 - Forbindelse til Elhub testmiljø verifisert
 - Forberedende test for nettselskaper (BRS-NO-302) og    kraftleverandører (BRS-NO-611) godkjent
 99,9%  98%  
 M9  - Alle testcaser i aktørgodkjenning er gjennomført
 - 80% av testcase i aktørgodkjenning er godkjent
 99,9%  98%  
 M10  - Aktørgodkjenning gjennomført uten feil
 - Aktør klar for Go Live-simulering – ressurser llokert Go Live-    prosess gjennomgått internt, deltakelse på    webinarer/informasjonsdager/selvstudier gjennomført
 99,98%  99%  
 M11  - Go Live-simulering gjennomført – aktør klar for Go Live
 - Brukeravtale inngått
 99,98%  99%