Milepælsplan for nettselskaper og kraftleverandører

For å sikre at alle aktører har jevn progresjon i arbeidet og blir klare for idriftsettelse av Elhub på planlagt dato har Elhub-prosjektet
utarbeidet en milepælsplan som alle markedsaktører må følge.

Det er defintnert 12 milepæler som alle aktører må følge. For hver milepæl er det definert en eller flere konkrete akseptansekriterier som må tilfredsstilles. Elhub-prosjektet vil følge opp alle aktørene på hver milepæl. NVE kan fatte vedtak om tvangsmulkt for selskaper som ikke kan dokumentere fremdrift i henhold til milepælsplanen. Merk at Kraftleverandøren og Nettselskapet i vertikalintegrerte selskap behandles som to selvstendige markedsaktører, som hver for seg må gjøre sine forberedelser og følge milepælene.

Merk at datoen for en gitt milepæl er siste frist for når alle aktører skal ha passert milepælen. Hver enkelt aktør oppfordres til å planlegge for å passere milepælen for sin egen del i god tid før den spesifiserte datoen. Nye aktører skal ikke gjennomføre utgåtte milepæler, ta kontakt på post@elhub.no for veiledning.

Gå til siden Siste aktørstatus for å se markedsaktørenes status på siste milepæl

Akseptansekriterier og datakrav

 Milepæler  Akseptansekriterier  Datakvalitetskrav nivå 1  Datakvalitetskrav nivå 2
 M1
 01.07.15
 - Statnetts datakvalitetsundersøkelse er besvart  -  -
 M2
 01.11.15
 - Aktør har oversendt målepunkt-, kontrakt- og kundefiler    for hele proteføljen til Elhubs migreringsplattform DAM  -  -
 M3
 15.04.16
 - Aktør ha oversendt målepunkt-, kontrakt- og kundefiler    for hele porteføljen til Elhub DAM, med gjeldende data    frem til 01.03.2016 eller senere
 - Datakvalitetskrav for M3 er oppfylt
 - Alle systemer/versjoner skal være registrert i    Edielportalen
 - Alle aktører skal ha registrert hvilke roller de innehar i    Elhub med tilhørende system og systemkombinasjoner
 - Alle testcase som er definert som obligatoriske for    systemsertifisering pr 01.02.2016, for aktuell(e) rolle®,    skal være gjennomført med godkjent resultat for    aktørens kjernesystem(er)
 95%  Ingen
 M4a1
 01.07.16
 N/A  99%  95%
 M4a2
 15.09.16
 - Aktørens systemkombinasjon er sertifisert i    Edielportalen (versjonsuavhengig)  N/A  N/A
 M4b
 01.12.16
 - Aktørens leverandør(er) av kjernesystem(er) har fått    godkjent testrunde 2 i SVT
 - Aktørens leverandør(er) av kjernesystem(er) er    sertifisert på v1.6 i Edielportalen
 - Aktørens systemkombinasjoner er sertifisert på v1.6 i    Edielportalen
 99%  95%
 M5
 01.03.17
 - Aktørens leverandør(er) av kjernesystem(er) har fått    godkjent testrunde 3 i SVT
 - Aktøren er sertifisert i Edielportalen på v1.6
 99,9%  98%
 M6
 01.07.17
 - Aktørens leverandør(er) av kjernesystem(er) skal ha    gjennomført alle testcase definert som krav til M6 med    godkjent resultat  99,98%  99%
 M7
 22.12.17
 - Systemgodkjenning gjennomført uten kritiske feil  99,9%  98%
 M8
 23.03.18
 - Aktør klar for aktørgodkjenning
   - Testdata lastet inn i testsystem
   - Testdata lastet opp til Elhub DAM (kun for       nettselskaper)
   - Forbindelse til Elhub testmiljø verifisert
 99,9%  98%
 M9
 01.07.18
 - Aktørgodkjenning gjennomført uten feil  99,98%  99%
 M10
 31.08.18
 - Go Live simulering gjennomført – aktør klar for Go Live
 - Brukeravtale inngått
 99,98%  99%