Nyheter

18.05.2018

Foreløpig status milepæl M8

Milepæl M8 har frist ved arbeidsdagens slutt i dag, 18.05.2018. På M8 skal aktøren være klar for aktørgodkjenning, blant annet skal forberedende tester være gjennomført. I tillegg skal datakvalitetskravene på nivå 1 og nivå 2 være tilfredsstilt.

Les mer

16.05.2018

De første aktører er godkjent for å ta i bruk Elhub

De første kraftleverandørene og nettselskapene har nå gjennomført og fått godkjent de obligatoriske testene mot Elhub. I ukene som kommer, starter arbeidet med å godkjenne resten av de om lag 350 aktørene som skal bruke Elhub. Fremdriften følger plan for lansering i februar 2019.

Les mer

23.03.2018

Go Live simulering 2

I mars har utvalgte pilotaktører gjennomført Go Live-simulering. Simuleringen har bestått av en initiell migrering av data til Elhub, en deltamigrering, samt gradvis “opptining” av markedsprosesser og måleverdirapportering.

Les mer

28.02.2018

Nye valideringsregler for netteiere i DAM

I pilot-testingen som er gjennomført i januar/februar 2018 har vi oppdaget at valideringsreglene i Elhub og DAM ikke er synkronisert for en gruppe felter. Dette har ført til valideringsfeil i Elhub (EH026) på enkelte prosesser. På grunn av dette innføres det nye valideringsregler for påkrevde felter i DAM, samt setting av standardverdier ved migrering videre til Elhub.

Les mer