Nyheter

04.01.2017

Nye datasett for Aktørsertifisering

Det er nå lagt ut nye datasett som skal brukes i Aktørsertifisering. Det er viktig at aktørene får lastet opp disse og kommer i gang med sertifisering så raskt som mulig. Aktørsertifisering skal være gjennomført til M5, 1.mars.

Les mer