Nyheter

08.03.2016

Status milepæl M3

Delaktivitet 4 i Elhub migreringens milepæl M3 har nå passert og de aller fleste av markedsaktørene har lastet opp filer korrekt i DAM.

Les mer

07.03.2016

Beregninger i Elhub

Vi har nå gjennomført de første testene av beregninger i Elhub-systemet som er under utvikling. Basert på våre testcases har vi fått beregnet komplette datasett for nettavregningsområder.

Les mer

19.02.2016

Plan innføring av aktørrollen regulert kraftleverandør

I forbindelse med innføringen av Elhub og NBS har aktørtypen regulert kraftleverandør blitt definert. Dette betyr at det skal være en egen aktør, med eget GLN, som skal registreres som skal ivareta rollene som leveringspliktig kraftleverandør og kraftleverandør for nettap. Vi har nå publisert en plan for hvordan denne rollen skal innføres.

Les mer

16.02.2016

Oppdatert regelsett for DAM

Ved milepæl M3 skal Elhub måle datakvalitet på innsendte data for første gang. En sentral del av kvalitetsjekken er reglene som brukes for å sjekke format, integritet og konsistens på dataene. I dag har vi publisert en oppdatert versjon av regelsettet som skal brukes på milepælen.

Les mer