Nyheter

21.12.2016

Infomøte med NBS og Elhub

Onsdag 11. januar 2017 holder vi Informasjonsmøte sammen med NBS på Quality Airport Hotel Gardermoen. Møtet holdes i hovedsak for at vi, sammen med NBS, vil gjøre oss tilgjengelig til å svare på spørsmål fra bransjen.

Les mer

02.12.2016

Milepæl M4b

Milepæl M4b er nå overstått og de fleste aktørene har kommet i mål med aktivitetene som skulle utføres innen 1. desember.

Les mer

25.11.2016

Revidering av krav til M4b test

Et av kravene til M4b er at “Aktørenes leverandør(er) av kjernesystem(er) har fått godkjent testrunde 2 i SVT (Systemgodkjenning)”. Systemleverandørene har kommet godt i gang med testingen og har fått verifisert at en del grunnleggende prosesser fungerer som de skal, ende-til-ende mellom systemleverandører og Elhub.

Les mer