Nyheter

03.07.2015

Datahub i Sverige

Regerinskansliet i Sverige vil videreutvikle det svenske kraftmarkedet og gir Svenska kraftnät i oppdrag å drive en sentral informasjonsmodell for det svenske kraftmarkedet.

Les mer

01.07.2015

Kom i gang med datavask!

Forut for migrering av data til Elhub må alle nettselskaper og kraftleverandører gjennomføre datavask på egne data. De store volumene bør løses ved vask mot eksterne registre mens problemsakene i stor grad må løses manuelt.

Les mer

22.06.2015

Resultater fra datakvalitetsundersøkelsen

Etter at over 300 aktører har svart på datakvalitetsundersøkelsen har vi gjort noen analyser for å se hvordan markedet ligger an før innføringen av Elhub. Vi sendte ut undersøkelsen til 171 nettselskaper og 159 kraftleverandører, og av disse har foreløpig 122 nettselskaper og 131 kraftleverandører svart.

Oversikt besvart

Les mer

19.05.2015

Første analyse av datakvalitet hos pilotaktører gjennomført

Elhub-prosjektet har i løpet av de siste månedene mottatt uttrekk av grunndata fra utvalgte pilotaktører for migrering. “Pilotaktørene har gjennom migreringspiloten fått testet ut hvordan uttrekk på det definerte filformatet fungerer i praksis, og vi i Elhub-prosjektet har fått gjort de første analysene av datakvaliteten internt hos pilotaktørene og på tvers av pilotaktørene. Vi har dermed fått en god pekepinn på hvor mye feil aktørene i kraftmarkedet kan forvente å måtte rette opp i før Elhub skal i drift” sier Marius Gravdal, teknisk migreringskoordinator i Elhub.

Les mer