Nyheter

12.11.2015

Status milepæl M2

Innen 1. november i år skulle alle aktørene i kraftmarkedet ha tatt uttrekk fra sine systemer og sendt inn til Elhub, i henhold til innføringsplanen for Elhub og milepæl M2.

Les mer

09.11.2015

Nye test cases er lansert for Edielportalen

Edielportalen er nå oppdatert med nye test cases. Disse dekker et nytt utvalg prosesskomponenter og meldinger, og gir systemleverandørene mulighet til å fortsette testing mot Edielportalen. Det er forventet at et komplett sett med test cases vil være klart for systemsertifisering i løpet av januar 2016.

Les mer

02.11.2015

Migreringsprosess er klar

Migreringsprosessen er nå beskrevet slik den ser ut for markedsaktørene fra og med november 2015 til og med Elhub Go-Live 20. februar 2017. Samtidig er sjekklisten for migrering oppdatert.

Les mer

28.10.2015

Tilgang til folkeregisteret

Etter initiativ fra NVE har nettselskap og kraftleverandører med omsetningskonsesjon fått tillatelse fra Skattedirektoratet for datavask, ajourføring, onlineoppslag og program-til-programkommunikasjon mot Det sentrale folkeregister (DSF). Dette betyr at aktørene i kraftmarkedet kan begynne å vaske sine data mot DSF.

Les mer

26.10.2015

EMIF versjon 1.1 og BIM versjon 1.4

Da er versjon 1.1 av EMIF ferdig og vi legger samtidig ut versjon 1.4 av BIM for at disse skal være konsistente sammen. EMIF og BIM er konsistent med BRS versjon 1.2.

Les mer

05.10.2015

Edielportalen for Elhub er lansert

Første utgave av Elhub systemsertifisering (TGT) i Edielportalen er nå lansert. Denne dekker de komponenter og meldinger som er angitt under, og gir systemleverandørene mulighet for å starte testing mot Edielportalen. Full systemsertifisering blir ikke mulig å utføre før alle meldinger er lagt inn, og dette er planlagt gjort i løpet av året.

Les mer