Sjekkliste for nye markedsroller


Slik blir du nettselskap og regulert kraftleverandør

 • Søk organisasjonsnummer som utstedes av Brønnøysundregisteret. Det juridiske hovednummeret skal       benyttes. Utenlandske foretak som ønsker å gå inn i det norske kraftmarkedet må registrere seg som       norskregistrert utenlandsk foretak (NUF), med tilhørende NUF-nummer.
 • Søk områdekonsesjon fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)
 • Søk GLN-nummer som utstedes av GS1 Norway. GLN-nummer er unike koder som sikrer pålitelig og       effektiv identifikasjon av alle aktører i Edielregisteret og Elhub.
 • Registrer og sertifiser aktøren i Edielregisteret, adresseregisteret over alle aktører i det norske       kraftmarkedet. Edielregisteret belaster registrerte aktører med en årlig avgift.
 • Registrer et godkjent IT-system for aktøren i Edielregisteret, eller gjennomfør systemtest av eget IT-       system
 • Som regulert kraftleverandør er man elsertifikatpliktig og må ha konto i NECS. Hvis konto ikke allerede er       opprettet søk om konto her, og husk å ha opprettet GLN før det søkes om konto. Har man konto allerede, se       til at GLN for regulert kraftleverandør er registrert i NECS (er nettselskapets GLN registrert må dette       erstattes av det for regulert kraftleverandør).
 • Følg test- og sertifiseringsløpet frem mot Elhub Go Live
 • Inngå brukeravtale med Elhub

Ta kontakt med Elhub som vil hjelpe deg gjennom prosessen med å bli registrert som nettselskap.


 • Søk GLN-nummer som utstedes av GS1 Norway. GLN-nummer er unike koder som sikrer pålitelig og       effektiv identifikasjon av alle aktører i Edielregisteret og Elhub. Regulert kraftleverandør skal ha unikt GLN,       og skal benytte samme organisasjonsnummer som nettselskapet.
 • Registrer og sertifiser aktøren i Edielregisteret, adresseregisteret over alle aktører i det norske       kraftmarkedet.
 • Registrer et godkjent IT-system for aktøren i Edielregisteret, eller gjennomfør systemtest av eget IT-       system
 • Følg test- og sertifiseringsløpet frem mot Elhub Go Live
 • Inngå brukeravtale med Elhub

Elhub vil hjelpe deg gjennom prosessen med å bli registrert som regulert kraftleverandør.


Slik blir du kraftleverandør

 • Søk organisasjonsnummer som utstedes av Brønnøysundregisteret. Det juridiske hovednummeret skal       benyttes. Utenlandske foretak som ønsker å gå inn i det norske kraftmarkedet må registrere seg som       norskregistrert utenlandsk foretak (NUF), med tilhørende NUF-nummer.
 • Søk omsetningskonsesjon fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)
 • Søk GLN-nummer som utstedes av GS1 Norway. GLN-nummer er unike koder som sikrer pålitelig og       effektiv identifikasjon av alle aktører i Edielregisteret og Elhub.
 • Inngå balanseavtale med godkjent balanseansvarlig, og registrer balanseavtalen i eSett.
 • Registrer og sertifiser aktøren i Edielregisteret, adresseregisteret over alle aktører i det norske       kraftmarkedet. Edielregisteret belaster registrerte aktører med en årlig avgift.
 • Registrer et godkjent IT-system for aktøren i Edielregisteret, eller gjennomfør systemtest av eget IT-       system
 • Som kraftleverandør er man elsertifikatpliktig og må ha konto i NECS. Søk om konto her, og husk å ha       opprettet GLN før det søkes om konto
 • Følg test- og sertifiseringsløpet frem mot Elhub Go Live
 • Inngå brukeravtale med Elhub

Ta kontakt med Elhub som vil hjelpe deg gjennom prosessen med å bli registrert som kraftleverandør.


Slik blir du balanseansvarlig

 • Søk organisasjonsnummer som utstedes av Brønnøysundregisteret. Det juridiske hovednummeret skal       benyttes. Utenlandske foretak som ønsker å gå inn i det norske kraftmarkedet må registrere seg som       norskregistrert utenlandsk foretak (NUF), med tilhørende NUF-nummer.
 • Søk omsetningskonsesjon fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)
 • Søk GLN-nummer som utstedes av GS1 Norway. GLN-nummer er unike koder som sikrer pålitelig og       effektiv identifikasjon av alle aktører i Edielregisteret og Elhub.
 • Opprett balanseavtale med Statnett som er Norges transmission system operator (TSO)
 • Opprett balanseavregningsavtale med nordisk balanseavregning eSett.
 • Registrer og sertifiser aktøren i Edielregisteret, adresseregisteret over alle aktører i det norske       kraftmarkedet. Edielregisteret belaster registrerte aktører med en årlig avgift. Balanseansvarlige for       aktører med kun finansielle kontrakter skal ikke med i Elhub, men må registrere seg i Edielportalen pga       testing av meldingen som går til eSett.
 • Registrer et godkjent IT-system for aktøren i Edielregisteret, eller gjennomfør systemtest av eget IT-       system
 • Følg test- og sertifiseringsløpet frem mot Elhub Go Live
 • Inngå brukeravtale med Elhub

Ta kontakt med eSett, nordisk balanseavregning som vil hjelpe deg gjennom prosessen med å bli registrert som balanseansvarlig.


Slik blir du tredjepart

 • Søk organisasjonsnummer som utstedes av Brønnøysundregisteret. Det juridiske hovednummeret skal       benyttes. Utenlandske foretak som ønsker å gå inn i det norske kraftmarkedet må registrere seg som       norskregistrert utenlandsk foretak (NUF), med tilhørende NUF-nummer. https://www.brreg.no/
 • Søk GLN-nummer som utstedes av GS1 Norway. GLN-nummer er unike koder som sikrer pålitelig og       effektiv identifikasjon av alle aktører i Edielregisteret og Elhub. En tredjepart kan benytte samme GLN for       rollene tredjepart, tjenesteyter og systemleverandør.
 • Registrer aktøren i Edielregisteret , adresseregisteret over alle aktører i det norske kraftmarkedet. Navn,       adresse, organisasjonsnummer, GLN, aktørrolle, kontaktperson og Ediel-adressering må registreres.
 • Registrer et godkjent IT-system for aktøren i Edielregisteret, (evt. gjennomfør systemtest av eget IT-       system. Om systemtest skal gjennomføres, ta kontakt med Elhub for veiledning og tildeling av testdata).
 • Følg test- og sertifiseringsløpet frem mot Elhub Go Live.
 • Inngå brukeravtale med Elhub (når den er klar)

Ta kontakt med Elhub som vil hjelpe deg gjennom prosessen med å bli registrert som tredjepart.


Slik blir du tjenesteleverandør

 • Søk organisasjonsnummer som utstedes av Brønnøysundregisteret. Det juridiske hovednummeret skal       benyttes. Utenlandske foretak som ønsker å gå inn i det norske kraftmarkedet kan registrere seg som       norskregistrert utenlandsk foretak (NUF), med tilhørende NUF-nummer.
 • Søk GLN-nummer som utstedes av GS1 Norway. GLN-nummer er unike koder som sikrer pålitelig og       effektiv identifikasjon av alle aktører i Edielregisteret og Elhub. En tjenesteleverandør kan benytte samme       GLN for rollene tredjepart, tjenesteyter og systemleverandør.
 • Registrer og sertifiser aktøren i Edielregisteret, adresseregisteret over alle aktører i det norske       kraftmarkedet. Edielregisteret belaster registrerte aktører med en årlig avgift.
 • Registrer et godkjent IT-system for aktøren i Edielregisteret, eller gjennomfør systemtest av eget IT-       system med tilhørende prosesskomponenter som systemet skal støtte
 • Følg test- og sertifiseringsløpet frem mot Elhub Go Live


Når en tjenesteleverandør har registrert seg i Edielregisteret har markedsaktøren som skal bruke tjenesteyteren mulighet til å registrere hva tjenesteyteren skal gjøre. Kravene til en tjenesteleverandør følger kravene til Elhubrollene tjenesteleverandøren skal yte tjenester på vegne av. For eksempel vil en tjenesteyter for en systemleverandør kunne registrere utenlandsk organisasjonsnummer, mens dersom tjenesteyteren skal være måledatainnsamler (DDE) på vegne av et nettselskap er det krav om norsk organisasjonsnummer.

I Edielregisteret skilles det mellom rollene tjenesteleverandør (BSP), ASP (Application Service Provider) og ESP (*EDI Service Provider).

Ta kontakt med Elhub som vil hjelpe deg gjennom prosessen med å bli registrert som tjenesteleverandør.


Slik blir du systemleverandør

 • Søk organisasjonsnummer som utstedes av Brønnøysundregisteret. Det juridiske hovednummeret skal       benyttes. Systemleverandører kan benytte utenlandske organisasjonsnummer.
 • Søk GLN-nummer som utstedes av GS1 Norway. GLN-nummer er unike koder som sikrer pålitelig og       effektiv identifikasjon av alle aktører i Edielregisteret og Elhub. En systemleverandør kan benytte samme       GLN for rollene tredjepart, tjenesteyter og systemleverandør.
 • Registrer systemleverandøren i Edielregisteret, adresseregisteret over alle aktører i det norske       kraftmarkedet. Edielregisteret belaster registrerte aktører med en årlig avgift.
 • Registrer og sertifiser IT-systemet med tilhørende prosesskomponenter som systemet skal støtte i       Edielregisteret
 • Følg test- og sertifiseringsløpet for systemleverandører frem mot Elhub Go Live

Ta kontakt med Elhub som vil hjelpe deg gjennom prosessen med å bli registrert som systemleverandør.