Planlagte endringer i spesifikasjonene

Her vil det fortløpende publiseres endringer som er planlagte for neste oppdatering av markedsdokumentasjonen. Publiseringsplanen finnes også nederst på siden.

Sist oppdatert 20.03.2018. Nye tillegg legges øverst.

Feilrettinger

BRS-NO-502 mangler for NotifyValidatedDataForBillingEnergy

I BIM – Message NotifyValidatedDataForBillingEnergy er ikke BRS-NO-502 med. Det vil si at det mangler E31 under Document Type og BRS-NO-502 under Business Process.

Definisjon av BalanceSupplierInvolvedParty i NotifyEndOfSupply

I BIM – Message NotifyEndOfSupply er tekst i Definition for BalanceSupplierInvolvedParty feil.
Korrekt tekst skal være: “Identification of the old balance supplier on the metering point”.

Antall timer i døgnet

I BRS-NO-313 henvises det til 24 timeverdier per døgn for å poengtere at en normal skal sende inn et helt døgn samlet. I overgangsdøgnene mellom sommer og vintertid skal et komplett døgn være med 23/25 timeverdier.

Beskrivelse av “Estimert” i VEE-guiden

Teksten endres til: Brukes ved manglende data fra innsamling eller der data åpenbart må være feil. Estimering er da påkrevd. Estimeringsmetode avhenger av hvor mye og hvilke data som mangler.
Alle estimerte verdier skal så fort som mulig over i status Målt eller endelig Estimert, men det er allikevel ingen tidsfrist for dette. Hvis verdiene ikke endres, er det ikke behov for å sende inn en statusendring fra Estimert til Endelig estimert, da verdiene uansett regnes som faktureringsklare etter D+5.

Endringer

Her vil det forløpende publiseres planlagte endringer i markedsdokumentasjon.

Publiseringsplan

  • Versjon 1.8 – Skal samsvare med release 4 av Elhub, etter Go-Live