Dokumenter v1.5

Denne siden inneholder markedsdokumentasjon versjon 1.5.

Markedsprosesser (BRS)

Disse dokumentene beskriver markedsprosessene som Elhub administrerer.

Forretningsinformasjonsmodell (BIM)

Dokumenter som beskriver detaljert meldingsflyt, meldingsinnhold og implementeringsguide for meldingene samt XSD skjema.

Elhub Messaging Interface (EMIF)

Dokumentet beskriver grensesnittet som brukes for å utveksle meldinger mellom Elhub og markedsaktørene.

Måleverdier og Validering, Estimering og Endring (VEE)

Disse dokumentene beskriver hvordan måleverdier skal håndteres og rapporteres til Elhub.

Avregning og rapportering

Rolle og informasjonsmodell

Endringslogg

Denne endringsloggen inneholder hovedendringene som er gjort i dokumentene. I tillegg er det i hvert dokument detaljerte endringslogger.