Webinar: Utveksling

Dette første, i en serie av webinarer om utveksling, var hensikten å hjelpe netteiere å få kontroll på at utvekslingspunkter blir riktig i Elhub. Webinaret ble avholdt 22.03.2018 og er rettet mot ansatte i nettselskaper.

Agenda

 • Hvordan utveksling er i Elhub og hvordan det skiller seg fra dagens rapportering til NBS
 • Hvordan gå frem for å få komplett oversikt og kontroll over utvekslingspunkter som berører egne MGA (sammen med nabonetteiere)
 • Netteier-rapport i migrering
 • Sjekkliste (hvordan gå frem for å få kontroll)


I fremtidige webinarer om utveksling vil vi fokusere på:

 • Systemoppsett for innsending av måleverdier for utveksling til Elhub
 • Migrering av grunndata for utveksling

Opptak av webinar

Spørsmål og svar

 • Hvor finner man oversikt over MGA-relasjoner, altså hvilke MGA som er naboer?
  • En komplett liste over relasjoner publiseres via BalanseWeb.
   • Se https://www.balanseweb.no/#/article/190 ( NB: Passordet inkluderer utropstegnet )
   • Tilgangen vil endres – følg med på BalanseWeb
  • Avregningsstrukturen ligger også i eSett Online Service
 • Hvem har rapporteringsansvaret for utveksling mellom ulike nettnivå?
  • Her må nettselskapene bli enige seg imellom på lik linje med andre nettnivåer.

Presentasjon

Her kan du laste ned en pdf-versjon av presentasjonen som ble brukt i webinaret