Webinar: Elhub Aktørportal


Svar på spørsmål og kommentarer stilt i webinaret:

Kan en eksportere data for et helt MGA?
En kan dessverre ikke eksportere data for hele MGA da filene blir for store.

På hvilket format kan en laste ned fra portalen? Kan også XML hentes inn i KIS? Og for hvilke oppgjør? Både saldo og korreksjon?
Nedlasting fra portalen er først og fremst ment for bruk i Excel og lignende, XML støttes dessverre ikke. XML fås via melding for støttede BRSer. Både saldo- og korreksjonsoppgjør er tilgjengelig for nedlasting.

Hvor mange profil er det som gjør at en må endre avregningsmetode?
Vi har tre typer beregningsmetoder, en med ingen profilavregnede, en med forholdsvis lavt antall og en med høyt antall. Mange nettavregningsområder vil gå fra Stor JIP til Liten JIP i løpet av kommende år. Det er forholdet mellom JIP/nettap som gjør at man bør endre beregningsform. Altså ikke nødvendigvis antall profilmålere, men mengden de forbruker. Det vil produseres en rapport (månedlig) som nettselskapet kan følge med på, hvor det vil angis om man nærmer seg eller har passert grenseverdiene og hvor mange ganger dette har skjedd siste måned. Basert på denne rapporten og eget skjønn, kan man endre beregningsmetode for nettap i Aktørportalen. Grenseverdiene som legges til grunn i rapporten vil vi kunne endre etter hvert som vi ser hvordan de treffer virkeligheten, men i utgangspunktet vil vi starte med advarsel hvis nettap/JIP overstiger 20 %. (Ved nettap på 5 % får man advarsel ved JIP på 25 % m.a.o.) Det er ikke ønskelig å benytte Liten JIP hvis det ikke er nødvendig, da dette er en justering av den normale beregningen.

Er det ikke sagt at nettselskap/kraftlev – skal hente ned alt grunnlag fra ELHUB – ifm avlesninger?
Markedsaktørene henter dette på melding fra Elhub.

Når får vi tilgang til aktørportalen?
Markedsaktørene skal få tilgang til Aktørportalen i løpet av sommeren. Vi ønsker at sikkerheten skal være gjennomtestet før markedet får tilgang.

Hvis selskapene trenger å legge inn data før ELHUB går live så må dette inn i deres plan og tydlige instrukser og manualer må finnes i god tid.
Dette dokumenteres i planen for Go Live som er tilgjengelig på elhub.no.

Har dere noe tanker rundt overgang til vintertid uken etter planlagt go-live?
Elhub er da i normal drift og skal håndtere dette. Vi tester dette spesifikt.

Hvis sikkerheten til portalen først blir ferdigtestet i løpet av sommeren, da kan vi ikke bruke portalen i aktørgodkjenningen i Juni?
Det er ønskelig at Aktørportalen er klar til da, men vi kan ikke love dette per nå.


Les om Elhub Aktørportal


Presentasjon Elhub Aktørportal: