Elhub Web Plugin

Elhub Web Plugin (Plugin) er den delen av Elhub hvor sluttbruker får tilgang til egen informasjon, via markedsaktørenes hjemmesider.

I Plugin finner sluttbruker alle egne målepunkter med tilhørende måleverdier og kontrakter. I tillegg finnes oversikt over tilganger, behandle tilganger og styring av lagringsperiode for måleverdier. Det er kun sluttbruker som kan se og endre informasjon gjennom Plugin.

Plugin skal integreres i nettløsninger hos kraftselskap som har kontrakt med sluttbruker. Andre markedsaktører kan implementere løsningen. Plugin leveres i form av en iFrame. IP-adresse må oppgis enten i forbindelse med godkjenning eller på senere tidspunkt for å få muligheten til å implementere iFrame. Sluttbruker skal logge inn via ID Porten.

1
Sluttbruker logger seg inn i Plugin og ser oversikt over sine målepunkt.


2
Detaljer om målepunktet vises, hvor også sluttbruker kan overstyre tilganger og endre lagringsperiode.


Tilgangsstyring

Det er kun en sluttbruker knyttet til hvert målepunkt på et gitt tidspunkt, det betyr at denne sluttbrukeren må gi tilgang til evt. andre i husholdningen som ønsker innsyn.

Tilgang kan forespørres av Tredjepart, enten via BRS-NO-622 eller direkte i portalen. Når tilgang er forespurt, må sluttbruker godkjenne forespørselen innen 3 virkedager. Godkjenning gjøres i Plugin gjennom at sluttbruker logger seg på og godkjenner forespørselen. Ikke-bekreftede forespørsler vil bli markert som avviste etter frist er utløpt.

3
Sluttbruker får oversikt over hvilke Tredjeparter som har forespurt tilgang og må bekrefte disse før Tredjepart kan få tilgang til data.


Sluttbruker kan også gi tilgang direkte til tredjeparter for at disse skal kunne hente ut måleverdier så lenge sluttbrukeren er tilknyttet målepunktet. Sluttbrukeren kan da velge å gi full eller begrenset tilgang, hvor full tilgang også gir tilgang til kontraktsdata og grunndata på målepunktet, i tillegg til måleverdier, mens begrenset tilgang gir et minimumssett av informasjon og tilgang til måleverdier. Begrenset tilgang er standarden, og det er denne tilgangen som gis via BRS-NO-622 og gjennom portalen. Sluttbruker kan alltid overstyre tilgangen som er gitt og enten gi full, begrenset eller fjerne helt.

4
Sluttbruker kan også gi tilgang direkte til Tredjepart uten forutgående forespørsel, og samme sted gi tilgang til privatpersoner.


Når sluttbrukers knytning til målepunktet opphører, mister også Tredjeparten mulighet til å forespørre måleverdier/grunndata, siden kontrakten mellom Tredjepart og sluttbruker er knyttet til kontrakten og ikke til målepunktet alene. Elhub kan se tilganger som er forespurt og gjennomført i portalen.

5
Elhub kan få oversikten over aktive tilganger gjennom Aktørportalen.