Subnett

Subnett er underliggende nett i et nettavregningsområde. Subnettet kan representere for eksempel et kjøpesenter eller et industriområde.

Subnettet knyttes til nettavregningsområdet med et tilknytningsmålepunkt. Dette tilknytningsmålepunktet er som et normalt forbruksmålepunkt sett fra nettavregningsområdet, mens det i subnettet i praksis er et utvekslingsmålepunkt mot nettavregningsområdet. I målepunktene bak tilknytningsmålepunktet fungerer Elhubs forretningsprosesser som normalt, i et kjøpesenter kan for eksempel hver butikk bytte kraftleverandør etter eget ønske.

Subnett avregnes, men resultatet sendes ikke til NBS. Om aggregerte tall for et nettavregningsområde fra NBS ikke stemmer med tilsvarende tall fra Elhub, kan det være smart å se om et subnett kan være kilden til forskjellen.

Elhub får informasjon om endringer i nettavregningsområder fra et system som heter NOA. Subnett omfattes ikke av dette, subnett legges manuelt inn i Elhub Aktørportal av netteier. Etter at netteier har lagt subnettet inn i Aktørportalen må en Elhuboperatør aktivere subnettet.En oppretter subnett ved å trykke seg frem til siden Opprett nytt nettområde under Strukturdata og Nettområder.

1
Trykk på bildet for å forstørreHer kan en legge inn nødvendig informasjon. NettområdeID i form av EIC-Y fås ved å kontakte Elhub på post@elhub.no.

2
Trykk på bildet for å forstørre