Elhub for kraftleverandør

En kraftleverandør selger strøm til sluttbruker/forbruker, kraften kjøper de direkte fra produsent, en annen kraftleverandør eller via en kraftbørs. Kraftleverandører skal ha avtale med en balanseansvarlig.

I Elhub har kraftleverandør rollen Kraftleverandør (DDQ). Kraftleverandøren har tilgang til alle sine kunders måledata og vil motta måleverdier fra Elhub for alle målepunkt der de har en strømavtale med en sluttkunde. Kraftleverandøren er ansvarlig for å oppdatere kundeinformasjon og er den som gjennomfører en forretningsprosess ved å sende melding til Elhub. Forretningsprosessene er for eksempel: verifisere grunndata, leverandørskifte, innflytting, utflytting og opphør av kraftleveranse, innsending av måleravlesning og oppdatering av antatt årsforbruk, oppdatering og spørring på grunndata, forespørsel til Elhub og nettselskap.
Se alle markedsprosesser i Elhub

Andre roller som ligger under Kraftleverandør

Faktureringsansvarlig – Er ansvarlig for å fakturere sluttbruker. Foreløpig ivaretatt av den enkelte kraftleverandør som foretar fakturering.

Kraftavregningsansvarlig – Er ansvarlig for å avregne kraft for et eller flere målepunkt mot sluttbruker. Se også Nettleieavregningsansvarlig, som tar for seg nettavregningsdelen mot sluttbruker. Foreløpig ivaretatt av den enkelte kraftleverandør som foretar fakturering.

Se hva du må gjøre for å bli en kraftleverandør