Samleside for alle dokumenter på elhub.no

Elhub

Generelle dokumenter

Markedsprosesser (BRS)

Forretningsinformasjonsmodell (BIM)

Elhub Messaging Interface (EMIF)

Validering, Estimering og Endring (VEE)

Avregning og Elhub rapportering

Gebyrmodellen

Presentasjoner

Utredninger og høringsdokumenter

Test og migrering

Aktørsertifisering M5

Filformat for migrering

Spesialserier for kontroll og omregning av måleverdier

DAM

Excelmaler for innsending:

Datavask

Aktørtest og godkjenning

Markedstest

  Edielportalen

  Systemleverandørs milepæler

  Sikkerhet og sertifikater

  Go Live

   Ekspertgruppemøter

   Webinar