Nyheter

18.05.2017

Viktig måleverdiinformasjon heves til kritkalitetsnivå 1 i migreringen

Elhub har besluttet å heve kritikaliteten for viktig måleverdiinformasjon til nivå 1 – Kritisk for Elhub. Bakgrunnen for dette er at Elhub skal gjennomføre avviksoppgjør på migrerte data med korrekt resultat. Vi er avhengige av å ha et fullstendig og korrekt grunnlag for å kunne gjøre denne jobben.

Kritikaliteten heves for alle typer måleverdier og innebærer:

• at dataene er på korrekt format
• at dataene er komplette og sammenhengende

Tidligere har viktig måleverdiinformasjon vært klassifisert på nivå 2 – kritisk for markedet. Endringen betyr derfor at datakvalitetskravet for måleverdier løftes fra 99% til 99,98%. Elhub-prosjektet beregner datakvalitet for migrerte data for hver markedsaktør på målepunktnivå. Et målepunkt er enten korrekt eller feil. En feil i måleverdier vil derfor resultere i at målepunktet måles som feil på nivå 1. Endringen har vært diskutert sammen med ekspertgruppen for test og migrering.

Les mer om datakvalitet og krav.