Nyheter

08.02.2018

Utsendelse av PPCer på D+1 og D+2 fjernes fra Elhub

Basert på innspill fra aktører og diskusjoner med bransjen er det nå besluttet at Elhub kun skal sende preliminære verdier på D+5.

PPC står for Preliminary Profiled Consumption og er preliminær timefordeling av justert innmatingsprofil (JIP) per målepunkt og nettavregningsområde.

Det har vært planlagt at Elhub skal sende ut PPCer på D+1, D+2 og D+5 (dag 1, 2 og 5 etter bruksdøgn). Vi fjerner nå utsendingene D+1 og D+2, men preliminære verdier kan fortsatt etterspørres gjennom BRS-NO-315 utenom utsendingen D+5.