Nyheter

16.08.2017

Testbeskrivelser for aktørgodkjenning

Testbeskrivelser for aktørgodkjenning for alle aktører er nå lagt ut på websiden vår.

Testbeskrivelsene er foreløpig i en 0.98-versjon som skal brukes i Pilot aktørgodkjenning. De vil bli oppgradert til versjon 1.0 før selve aktørgodkjenningen for alle aktører. Testbeskrivelsene som er lagt ut på web har akkurat samme innhold som testbeskrivelsene i word-format og vil oppgraderes samtidig.

Vi håper at gjennomgang av testbeskrivelsene og -case nå blir enklere.

Gå til: