Nyheter

09.03.2017

Svært gledelige resultater på milepæl M5

Det er nå utarbeidet komplett status på milepæl M5. Resultatene er svært gledelige og viser at markedsaktørene har gjort en meget god jobb i sine forberedelser til Elhub.

Migrering
På M5 er datakvalitetskravet for migrerte data hevet betydelig siden forrige milepæl, til 99,9% pr aktør på data i kritikalitetsnivå 1 og 98% i nivå 2. 63% av nettselskapene og 49% av kraftleverandørene passerte kravet på både nivå 1 og nivå 2. Mange av de som ikke passerte er svært nære å passere kravet. Aggregert datakvalitet på nivå 1 for alle nettselskaper er 99,83%, så vidt under kravet som er satt. En del av avvikene skyldes manglende innsending av produksjonsmålepunkter, og dette området må nettselskapene jobbe mer med. For forbruksmålepunkter er nå datakvaliteten på nivå 1 svært bra. Vi har mottatt komplette måleverdier for 92,1% av målepunktene. Dette er en klar bedring siden sist og mange nettselskaper er i mål også på dette området. For øvrige data på nivå 2 er datakvaliteten 99,66%, noe som er godt over målet vi har satt. Også mange kraftselskaper har gode resultater. Samlet sett er datakvaliteten 99,75% på nivå 1 og 97,47% på nivå 2 for kraftleverandørene.

Systemgodkjenning
Systemleverandørene har i lengre tid testet ende-til-ende forretningsprosesser mot Elhubs testsystem. På M5 var kravet at systemleverandørene skulle gjennomføre vellykket testing av et definert sett av testcaser som dekker den grunnleggende funksjonaliteten i Elhub. De aller fleste systemleverandørene i bransjen har passert milepælskravet og vi er godt fornøyd med systemleverandørenes progresjon. Det er fortsatt noen systemleverandører som ikke er i mål. Systemgodkjenningstestene vil fortsette med utvidelse av antall testcaser frem mot neste milepæl M6.

Aktørsertifisering i Edielportalen
375 markedsktører oppnådde å bli sertifisert i Edielportalen for sine roller innen fristen 1. mars og siden den gang er ytterligere 90 sertifisert. Det betyr at 88% av aktørene har tilfredsstillt dette kravet. Med dette er det verifisert at systemoppsett, kommunikasjonslinjer og Elhub meldingsutveksling fungerer etter hensikten for en stor del av markedet, på tvers av systemleverandører og allianser, og aktørene som har passert har lagt et meget godt grunnlag for aktørgodkjenningen mot Elhub som skal skje innen neste milepæl M6. Vi vil fortsette å oppdatere aktørstatusen en stund fremover og håper at alle kommer i mål de neste dagene. Det er viktig at de som ennå ikke har startet sertifiseringstesten starter nå!

Konklusjon
På M5 er datakvalitetskravet for første gang i nærheten av det nivået som må til for at Elhub skal kunne settes i drift. I tillegg har en svært stor del av markedet utført vellykket aktørsertifisering. Det er lagt ned en formidabel innsats av markedsaktørene og systemleverandørerene for å oppnå dette resultatet. Resultatene pr aktør finnes her.