Nyheter

02.02.2018

Status Milepæl M7

Elhub Milepæl M7 – med frist 1.februar er nå passert

Når det gjelder datakvalitet / migreringer har vi ikke lagt opp til noen mulighet for opplasting etter 23. november. Status for opplasting 23. november er derfor gjeldende også på M7. Neste mulighet for opplasting er 14. februar.

Det andre hovedkravet på M7 er at systemgodkjenning skal være gjennomført uten kritiske feil for alle systemer i markedet.
Denne runden av systemgodkjenningen har pågått siden i oktober 2017. Oppsummert har det vært gjennomført mye god testing i perioden, og funksjonaliteten som er kritisk for aktørgodkjenning er verifisert av en stor andel av systemleverandørene. Grunnet noen interne feil i Elhubs testmiljø har det ikke vært mulig for alle å gjennomføre systemgodkjenningen fullt ut. Feilene i Elhub har vært knyttet til et mindre antall testcaser for funksjonalitet som bulk-oppdateringer, purringer og avviksoppgjør. Mange systemleverandører har derfor en gjenstående restanse av testcaser. Status pr aktør reflekterer status for aktørenes systemleverandører på de testcasene det har vært mulig å gjennomføre innen fristen på M7.

Dette innebærer også at systemgodkjenning vil fortsette for de som ikke har oppnådd godkjenning. Vi vil følge opp hver enkelt systemleverandør på dette utover vinteren. Målet er at alle systemleverandører skal være godkjent i god tid før aktørgodkjenning starter etter påske.

Status M7 – Systemgodkjenning er rapportert her.