Nyheter

08.03.2017

Status M5 8. mars

Datakvalitetsrapporter er nå tilgjengeliggjort for de aller fleste i DAM.

Det gjenstår fortsatt å prosessere måleverdier for enkelte store nettselskaper, og vi vil vente med å publisere status pr aktør inntil dette er ferdig. Datakvaliteten samlet sett ser ut til å ha økt merkbart siden forrige opplasting, noe som er svært gledelig.