Nyheter

02.12.2016

Milepæl M4b

Milepæl M4b er nå overstått og de fleste aktørene har kommet i mål med aktivitetene som skulle utføres innen 1. desember.

Migrering
Ved første opplasting var det store mangler på måleverdier og noen systematiske uttrekksfeil som gjorde at datakvaliteten ble svært lav. Vi har registrert mye aktivitet fram til deltaopplastingen og håper og tror derfor at datakvaliteten er mye bedre etter deltaopplastingen. DAM er foreløpig ikke ferdig med konsistenssjekken. Endelige tall på datakvalitet er derfor ikke beregnet. Vi jobber med saken, og vil sende ut epost med datakvalitet og tilgjengeliggjøring av avviksfiler så snart det er klart.
Se status for migrering

Systemgodkjenning
Til M4b skulle det verifiseres at utvalgte markedsprosesser er korrekt implementert i aktørenes systemer og at disse fungerer mot Elhub. Alle systemleverandører utenom én er nå godkjent og vi er sikker på at sistemann også er i mål snart.
Se status for systemgodkjenning