Nyheter

10.11.2014

Spørreundersøkelse om Elhub sent ut til alle netteslskaper og kraftleverandører

Elhub-prosjektet sendte 7. oktober ut en spørreundersøkelse til alle nettselskaper og kraftleverandører for å kartlegge hvor langt markedsaktørene har kommet i planleggingen med å tilpasse seg innføringen av Elhub.

For å sjekke at den sentrale Elhub-løsningen fungerer optimalt i samspill med aktørene, har Elhub-prosjektet allerede fått aktører til å være piloter både for datamigrering og systemtesting. Likevel er prosjektet avhengig av at alle aktørene er med og har gjort nødvendige forandringer internt i sine systemer når Elhub rulles ut. Det er derfor sendt ut en spørreundersøkelse til nettselskapene og kraftleverandørene i det norske markedet for å kartlegge hvor langt aktørene har kommet i planleggingen av møtet med nye markedsregler og kommunikasjonsformer som kommer med innføringen av Elhub. Besvarelsene fra spørreundersøkelsen vil bli brukt til den videre planleggingen av implementeringen av Elhub. Forhåpentligvis blir undersøkelsen også en motivasjon for aktører som ikke har kommet like langt i sine forberedelser, til å sette i gang planleggingen av sine aktiviteter opp mot en ny markedsmodell.