Nyheter

04.09.2017

Håndtering av sluttkunder med sperret adresse

Flere aktører har etterspurt status på arbeidet med en anbefaling til håndtering av sluttkunder med sperret adresse.

Systemstøtte for Ediel (SSE) er sammen med NEE i ferd med å utarbeide en anbefaling til håndtering av denne kundegruppen. Ved behov for nærmere informasjon kan SSE kontaktes på ediel@statnett.no.