Nyheter

15.12.2015

Søknad om unntak fra Elhub sertifisering

Elhub åpner for å gi unntak fra krav om Elhub sertifisering.

Det finnes noen aktører som kun opererer i engros-markedet og som ikke har noen eksterne sluttbrukere. Disse aktørene har tradisjonelt ikke implementert støtte for markedsprosesser som leverandørbytte, innflytting/utflytting osv i nåværende marked, og er ikke sertifisert for denne typen meldingsutveksling i dagens marked. Elhub vil derfor, etter nærmere avtale, åpne for å gi unntak fra krav om Elhub sertifisering for et spesifikt subsett av meldingsutvekslingen for disse aktørene.

Frist for å sende inn søknad om unntak er 31. desember 2015.

Les mer om Elhub sertifisering – søknad om unntak