Nyheter

25.11.2016

Revidering av krav til M4b test

Et av kravene til M4b er at “Aktørenes leverandør(er) av kjernesystem(er) har fått godkjent testrunde 2 i SVT (Systemgodkjenning)”. Systemleverandørene har kommet godt i gang med testingen og har fått verifisert at en del grunnleggende prosesser fungerer som de skal, ende-til-ende mellom systemleverandører og Elhub.

Grunnet enkelte feil og mangler i den Elhub-versjonen det testes mot nå er det imidlertid ikke mulig å gjennomføre alle planlagte tester. Vi har derfor besluttet å redusere kravet til hva som skal være gjennomført til M4b.

Revidert krav til hvilke testcase som skal være gjennomført til M4b er dokumentert i kapittel 14 i Test plan System Vendor Trial v3.0 som er publisert under Aktørtest og godkjenning/Milepæl M4b. Kravet til at aktørens system og systemkombinasjon er sertifisert på v1.6 i Edielportalen opprettholdes.

Ny versjon av Elhub vil bli gjort tilgjengelig for systemleverandørene 12.desember, og neste milepæl for testing er M5, 1.mars. Da skal testrunde 1, 2 og 3 være gjennomført. Testcase for testrunde 3 er nå også publisert.

Se status på M4b for test her.