Nyheter

18.12.2017

Positive resultater fra migrering M7

I november/desember gjennomførte markedet og Elhub migreringsaktivitet knyttet til milepæl M7. Data for alle målepunkter i nettet ble overført til DAM. Resultatene viser at datakvaliteten blir bedre, men at det fortsatt krever jobb i året som kommer.

God deltakelse

Elhub er veldig fornøyd med deltakelsen på M7. Alle 151 netteiere deltok og 107 av disse nådde målet for datakvalitet på dataene som ble sendt inn. For kraftleverandører er tallene 283 og 162. Dette inkluderer også regulerte kraftleverandører.

Mangler fortsatt endel målepunkter

Elhub har over tid jobbet sammen med netteiere for å sikre kompletthet i målepunkter som migreres til Elhub. Kjernen i dette er en rapport som brukes som sammenligningsgrunnlag mot de migrere dataene. Analysen av rapporten viser at vi fortsatt mangler endel målepunkter i nettet. Dette gjelder spesielt produksjon og utveksling. Arbeidet med å sikre kompletthet bør få høy prioritet hos netteierne fremover.

Tilbakemelding innen rimelig tid

Elhub opplevde bare noen få problemer under opplastingen i november. Tilbakemelding på migreringen ble gitt mandagen etter opplasting, som ble gjennomført torsdag. Vi håper at det vil gå enda raskere på neste migrering, men er fornøyde med resultatet denne gangen.

Fokus på format og integritetsfeil fremover

Format og integritetsfeil fører til store problemer i konsistensjekk og overføring til Elhub. Enkelte rader i dataene blir luket ut av sjekkene, og fører til falske feil i konsistens eller at vi ikke klarer å laste målepunktene til Elhub. Det bør derfor være fokus å rydde unna vei alle format og integritetsfeil i perioden som kommer.

Se status på alle aktører på Aktørstatus M7 – Migrering