Nyheter

19.01.2018

Pilotrunde 2 - utvidet markedsverifisering - er godt i gang

Runde 2 av utvidet markedsverifisering startet denne uken og pilotaktørene er nå godt i gang. I denne runden simulerer vi daglig drift i Elhub over en 6-ukers periode.

Nettselskapene sender inn måleverdier til Elhub hver dag. Elhub lagrer måleverdiene, distribuerer videre til kraftleverandørene og utfører balanseavregning. I tillegg kjører pilotaktørene et sett av markedsprosesser på tvers av hverandre. Pilotene har allerede fått til komplett måleverdinnsending for 8 av de 12 nettavregningsområdene som er med i testen og i de nettavregningsområdene har vi stabil og korrekt balanseavregning stort sett hver dag.

For de øvrige nettavregningsområdene i testen er det fortsatt noen mangler i måleverdiinnsendingen, men vi ser fremdrift hos nettselskapene hver dag. Det har vært diverse utfordringer med å generere og motta markedsprosesser ende-til-ende, men feilene identifiseres og løses fortløpende og vi forventer god fremdrift også på dette feltet fremover.

Pilotaktørene forsetter med runde 2 av Go Live-simulering og pilotering av aktørgodkjenningen i mars og april, før alle aktørene skal gjennomføre Aktørgodkjenning fra mai. Vi oppfordrer derfor alle aktører til å starte planlegging for forberedelser til aktørgodkjenning allerede nå.