Nyheter

05.12.2014

Pilotgrupper for test og migrering er etablert

Flere aktører i det norske kraftmarkedet har tatt rollen som pilotaktører for Elhub, og er godt i gang med planleggingen for å legge om sine systemer til å kunne snakke med Elhub.

Store mengder eksisterende data hos markedsaktørene skal inn i Elhub, og det er etablert 8 pilotaktører som skal være først ute med å vaske sine data og flytte dem over til Elhub. I løpet av høsten 2014 skal pilotaktørene starte med å trekke ut data på de spesifiserte dataformatene for migrering til Elhub. Selskapene som har etablert seg som pilotaktører er:
• Hafslund Fakturaservice AS
• Meløy Energi AS
• Ringeriks-Kraft Nett AS
SFE Nett AS
• Skagerak Nett AS
• Sunnfjord Energi AS
• Ustekveikja Energi AS
• Troms kraft

Pilotaktørene representerer et bredt spenn av nettselskap og kraftselskap, de dekker de viktigste systemleverandørene og de dekker til sammen over halvpartene av alle målepunktene i Norge. Det er også etablert en pilotgruppe for test som skal være tidlig ute med å teste ny funksjonalitet og nye grensesnitt mot Ediel-portalen og Elhub. Aktørene som foreløpig har meldt seg for pilot-testing er:
• Valider
• Nord-Østerdal Kraftlag SA
• Ringeriks-Kraft Nett AS

Elhub er godt fornøyd med å ha fått så mange piloter, og ser frem til å starte både test og migrering med disse positive aktørene.