Nyheter

27.10.2017

Pilot Aktørgodkjenning er i gang!

Første uke av pilot aktørgodkjenning er overstått og pilotene er godt i gang med testing av testcase. Mange har i løpet av uken også fått godkjent opptil flere testcase.

Pilot aktørgodkjenning innebærer at et utvalg av aktører (piloter) gjennomfører aktørgodkjenning i forkant av alle de andre markedsaktørene. Vi setter pris på innsatsen hittil og håper på like god fremgang videre i pilot aktørgodkjenningen som skal pågå frem til midten av november, i første runde. Hensikten med pilot aktørgodkjenning er å verifisere at testcasene fungerer som de skal og gjøre eventuelle korrigeringer før selve aktørgodkjenningen i Q2 2018.

Tusen takk til alle pilotaktører som nå jobber med testcase, vi gleder oss til å se flere gode resultater, samt bryne oss på feilmeldinger sammen med dere!

Les mer om Pilot Aktørgodkjenning