Nyheter

04.07.2016

Migreringsmilepæl M4a er gjennomført

Siste frist for opplasting av data på migreringsmilepæl M4a var torsdag 30. juni. På M4a var datakvalitetskravet på nivå 1 betydelig hevet siden sist, og for første gang målte vi datakvalitet på nivå 2, som blant annet inkluderer kundeidentifikasjon.

Les mer