Nyheter

04.01.2017

Nye datasett for Aktørsertifisering

Det er nå lagt ut nye datasett som skal brukes i Aktørsertifisering. Det er viktig at aktørene får lastet opp disse og kommer i gang med sertifisering så raskt som mulig. Aktørsertifisering skal være gjennomført til M5, 1.mars.

Les mer

21.12.2016

Infomøte med NBS og Elhub

Onsdag 11. januar 2017 holder vi Informasjonsmøte sammen med NBS på Quality Airport Hotel Gardermoen. Møtet holdes i hovedsak for at vi, sammen med NBS, vil gjøre oss tilgjengelig til å svare på spørsmål fra bransjen.

Les mer