Nyheter

06.03.2017

Status M5 pr 6. mars

Vi har nå publisert status pr aktør for systemgodkjenning. For migrering er avviksfilene klare men vi er ennå ikke i mål med å beregne datakvalitet pr aktør.

Les mer

02.03.2017

Foreløpig status M5

Frist for passering av milepæl M5 i test og migreringsprosjektet er nå utløpt. Her er en foreløpig status.

Les mer

10.02.2017

BIM feilkoder

På forspørsel fra markedsaktører har vi publisert BIM feilkoder med tilsvarende navn og beskrivelse i Excel-format.

Les mer

07.02.2017

Datakvalitetsrapport er publisert i DAM

Datakvalitetsrapporten fra den fulle nedlastingen, 1. februar, er nå tilgjengelig i DAM. For å finne den for dine aktører må du logge inn i DAM, og navigere til «Kvalitets Rapport».

Les mer

23.01.2017

Aktørsertifisering for de med innvilget unntak

Flere aktører har fått innvilget unntak fra sertifisering for Elhub-prosesser. Nedenfor er det listet opp minimum antall testcase som skal testes i aktørsertifiseringen for de som har fått innvilget generelt unntak og som støtter BRS-NO-301, BRS-NO-302, BRS-NO-313, BRS-NO-314 og BRS-NO-402.

Les mer