Nyheter

04.04.2017

Utsatt oppstart av aktørgodkjenning mot Elhub

Mesteparten av Elhub-løsningen er nå ferdig utviklet og testing og feilretting har hovedfokus fremover. Intern test av ny versjon 1.7 er påbegynt, og systemleverandører starter opp igjen testing mot Elhub i disse dager.

Les mer

13.03.2017

Mulig feil i aktørenes systemer

Flere aktører har i aktørsertifiseringen mot Edielportalen opplevd problemer som er så alvorlige at vi ønsker at alle systemleverandører setter seg inn i saken og dobbeltsjekker situasjonen for sine systemer.

Les mer

06.03.2017

Status M5 pr 6. mars

Vi har nå publisert status pr aktør for systemgodkjenning. For migrering er avviksfilene klare men vi er ennå ikke i mål med å beregne datakvalitet pr aktør.

Les mer

02.03.2017

Foreløpig status M5

Frist for passering av milepæl M5 i test og migreringsprosjektet er nå utløpt. Her er en foreløpig status.

Les mer