Nyheter

24.05.2017

Alle e-læringskurs er nå publisert

Elhub har nå publisert den fullstendige porteføljen for e-læringskurs i Elhub Trainingportal. E-læringene gir deg praktisk gjennomgang av de viktigste prosessene. tidsfrister, rapportering fra Elhub og andre Elhub Aktørportal-funksjoner.

Les mer

18.05.2017

Viktig måleverdiinformasjon heves til kritkalitetsnivå 1 i migreringen

Elhub har besluttet å heve kritikaliteten for viktig måleverdiinformasjon til nivå 1 – Kritisk for Elhub. Bakgrunnen for dette er at Elhub skal gjennomføre avviksoppgjør på migrerte data med korrekt resultat. Vi er avhengige av å ha et fullstendig og korrekt grunnlag for å kunne gjøre denne jobben.

Les mer