Nyheter

07.02.2017

Datakvalitetsrapport er publisert i DAM

Datakvalitetsrapporten fra den fulle nedlastingen, 1. februar, er nå tilgjengelig i DAM. For å finne den for dine aktører må du logge inn i DAM, og navigere til «Kvalitets Rapport».

Les mer

23.01.2017

Aktørsertifisering for de med innvilget unntak

Flere aktører har fått innvilget unntak fra sertifisering for Elhub-prosesser. Nedenfor er det listet opp minimum antall testcase som skal testes i aktørsertifiseringen for de som har fått innvilget generelt unntak og som støtter BRS-NO-301, BRS-NO-302, BRS-NO-313, BRS-NO-314 og BRS-NO-402.

Les mer

04.01.2017

Nye datasett for Aktørsertifisering

Det er nå lagt ut nye datasett som skal brukes i Aktørsertifisering. Det er viktig at aktørene får lastet opp disse og kommer i gang med sertifisering så raskt som mulig. Aktørsertifisering skal være gjennomført til M5, 1.mars.

Les mer