Nyheter

13.03.2017

Mulig feil i aktørenes systemer

Flere aktører har i aktørsertifiseringen mot Edielportalen opplevd problemer som er så alvorlige at vi ønsker at alle systemleverandører setter seg inn i saken og dobbeltsjekker situasjonen for sine systemer.

Les mer

06.03.2017

Status M5 pr 6. mars

Vi har nå publisert status pr aktør for systemgodkjenning. For migrering er avviksfilene klare men vi er ennå ikke i mål med å beregne datakvalitet pr aktør.

Les mer

02.03.2017

Foreløpig status M5

Frist for passering av milepæl M5 i test og migreringsprosjektet er nå utløpt. Her er en foreløpig status.

Les mer

10.02.2017

BIM feilkoder

På forspørsel fra markedsaktører har vi publisert BIM feilkoder med tilsvarende navn og beskrivelse i Excel-format.

Les mer