Nyheter

29.09.2017

Oppdatert plan og lansering for Elhub

Oppdatert plan for Elhub-prosjektet er ferdig utarbeidet og behandlet i Statnetts styre. Planen tar høyde for vesentlig mer tid til å teste og feilrette løsningen, både internt og ovenfor markedsaktørene. Det legges opp til lansering av Elhub innen utgangen av oktober 2018.

Les mer

29.08.2017

Migrering 14. september er avlyst

Siden vi enda ikke ikke har klart å gi tilbakemelding på migreringsfilene som ble lastet opp midt i august har vi valgt å avlyse migreringsaktiviteten 14. september.

Les mer