Nyheter

03.02.2015

Data på vei til Elhub

I disse dager har Elhub-prosjektet mottatt sine første data fra pilotaktører innen migreringsprosjektet.

Les mer

08.01.2015

Hvor godt forberedt er bransjen på Elhub?

Elhub-prosjektet har denne høsten gjennomført en spørreundersøkelse blant alle nettselskaper og kraftleverandører. Spørreundersøkelsen ble avsluttet 5.desember, og etter noen runder med purringer er det totalt 224 selskap som har svart.

Les mer

05.01.2015

Oppdaterte BRS dokumenter publisert

Oppdaterte versjoner av BRS dokumentene har blitt lastet opp på elhub.no. Det er kun små endringer i de nye versjonene, som i hovedsak er korrigeringer i forhold til begreps- og rollebruk, samt presiseringer for å tydeliggjøre enkelte prosesser.

Les mer

06.11.2014

Elhub med bidrag på Avregningskonferansen

13. -14. november møtes sentrale aktører i det norske kraftmarkedet i Tromsø på Avregningskonferansen til Statnett. Elhub er tilstede og vil bidra med informasjon om prosjektet.

Les mer