Nyheter

18.05.2017

Viktig måleverdiinformasjon heves til kritkalitetsnivå 1 i migreringen

Elhub har besluttet å heve kritikaliteten for viktig måleverdiinformasjon til nivå 1 – Kritisk for Elhub. Bakgrunnen for dette er at Elhub skal gjennomføre avviksoppgjør på migrerte data med korrekt resultat. Vi er avhengige av å ha et fullstendig og korrekt grunnlag for å kunne gjøre denne jobben.

Les mer

28.04.2017

Pressemelding: Elhub forlenger testperioden

Elhub gjennomgår for tiden en omfattende test- og feilrettingsperiode fram mot lansering. Testfasen har avdekket feil som må rettes før man kan sette i gang. Derfor forlenges testperioden og påfølgende lansering fra oktober 2017 fram til første kvartal 2018.

Les mer

26.04.2017

Måleravlesning i forbindelse med NBS Go Live

Statnett ønsker med dette å minne bransjen på pålagt måleravlesning av profilmålte målepunkter i forbindelse med NBS Go Live. I dokumentet Plan for Elhub Go Live er dette beskrevet i avsnitt 4.2.3:

Måler

Les mer

04.04.2017

Utsatt oppstart av aktørgodkjenning mot Elhub

Mesteparten av Elhub-løsningen er nå ferdig utviklet og testing og feilretting har hovedfokus fremover. Intern test av ny versjon 1.7 er påbegynt, og systemleverandører starter opp igjen testing mot Elhub i disse dager.

Les mer