Nyheter

01.02.2018

Oppstart av forberedende aktiviteter til Aktørgodkjenning

Aktørgodkjenning for alle markedsaktører starter 21. mai 2018 og varer ut august. Av den grunn er det lagt opp til forberedende aktiviteter fra mandag 5. februar og frem til Aktørgodkjenningen starter.

I første del av Aktørgodkjenning (21. mai – 06. juli) forventes det at alle aktører har kjørt gjennom alle testcase i Aktørgodkjenningen. Siste del er satt opp som reserve og til feilretting. Grunnet omfanget av Aktørgodkjenning er det viktig at samtlige markedsaktører gjør alle nødvendige forberedelser for at prosessen går så smidig som mulig, samt at alle kommer i mål i løpet av tiden som er satt av. Forberedelsene går i hovedsak ut på å verifisere selskapsinformasjon i Edielportalen, planlegging og kompetanseheving internt, verifisering av eget testsystem og gjennomføring av en enkelt markedsprosess for å verifisere forbindelse til Elhub testmiljø. I tillegg kommer datamigreringer.

Vi har satt opp en egen side som gir deg oversikt over alle aktivitetene som må gjøres i forkant av Aktørgodkjenning. Se Forberedelser til Aktørgodkjenning. Merk at det er lagt til en ny forberedende aktivitet i planen. Vi har besluttet at alle markedsaktører skal laste opp migreringsuttrekket fra 14.02 til DAM i Elhub testmiljø den 28.02. Dette for å sikre at prosessen med å laste opp data for den reelle aktørgodkjenningen 16.04 går mest mulig smertefritt.

Spørsmål rettes til post@elhub.no