Nyheter

28.02.2018

Nye valideringsregler for netteiere i DAM

I pilot-testingen som er gjennomført i januar/februar 2018 har vi oppdaget at valideringsreglene i Elhub og DAM ikke er synkronisert for en gruppe felter. Dette har ført til valideringsfeil i Elhub (EH026) på enkelte prosesser. På grunn av dette innføres det nye valideringsregler for påkrevde felter i DAM, samt setting av standardverdier ved migrering videre til Elhub.

Påvirkede elementer og regler

Elementene som påvirkes av denne endringen er (standardverdier i parentes):

  • Undertype forbruk
  • Prioritet (P)
  • Installert effekt (10000)
  • Effektgrense (37)
  • Avlesningsfrekvens (12)
  • Startdato for avlesningssyklus (Siste dato for målepunktet i MP migreringsfilene)

Reglene EMF20080-EMF20084 lagt til, og regelen EMF30001 har blitt fjernet. Reglene er kun relevante for nettselskaper.

Se oppdaterte regler i Fault Codes and File Tables. Filspesifikasjonen er også blitt oppdatert.

Nye feilkoder i DAM testmiljø

I dag gjør markedet opplasting av migreringsfiler til DAM testmiljø. De nye feilkodene er lagt til på denne migreringen.

Gi oss tilbakemeldinger

Vi ønsker veldig gjerne å få tilbakemeldinger på oppdatert spesifikasjon, feilkodelister og feilkodene som har slått ut i DAM testmiljø. Send oss en epost til post@elhub.no om du oppdager feil eller har spørsmål/kommentarer.

Setting av standardverdier

Disse feltene faller under kritikalitetsnivå 3 i migreringen, og Elhub har derfor sett det som nødvendig å sette standardverdier. Vi forventer og håper derimot at alle disse feltene vil bli satt i fremtidige migreringer fra netteier.

Elhub vil diskutere standardverdier med Ekspertgruppen.