Nyheter

23.01.2018

Ny milepælsplan frem mot Elhub Go Live er ferdigstilt

Ny plan for markedsaktørenes aktiviteter og milepæler frem mot Elhub Go Live 18.02.2019 er nå forankret i ekspertgruppen og publisert på siden Test og Migrering.

Vi anbefaler alle markedsaktører å sette seg nøye inn i planen og datoer for kommende aktiviteter.

Spesielt vil vi trekke frem aktivitetene som skal gjennomføres som Forberedelse til Aktørgodkjenning. Disse aktivitetene starter allerede i første del av februar slik at alle markedsaktørene er godt forberedt til Aktørgodkjenning, som skal gjennomføres fra mai til 1. september.

I alt er det definert 5 gjenstående milepæler:

  • Førstkommende milepæl, M7, inntreffer allerede 01.02.2018. Kravet på M7 er at aktørenes       systemleverandør har fullført systemgodkjenning samt at aktørene har oppnådd datakvalitetskravet på       forrige migreringsopplasting 23.11.2017. Systemleverandørtestingen har pågått over lengre tid og 4       systemleverandører har til nå oppnådd godkjenning. Fullført systemgodkjenning er en forutsetning for at       aktøren kan gjennomføre aktørgodkjenning.
  • Neste milepæl, M8 – 18.05.2017, er knyttet til fullføring av alle forberedende aktiviteter frem mot       aktørgodkjenning. Dette inkluderer blant annet oppdatering av selskapsinformasjon, planlegging og       kompetanseheving i egen virksomhet, innsending av eventuelle unntakssøknader for aktørgodkjenning,       klargjøring av eget testsystem og opplasting av testdata fra eget testsystem til Elhub DAM, test av       forbindelse til Elhub testsystem samt fullføring av en forberedende test.
  • Målet på M9 – 06.07.2018, er at alle aktørene har gjennomført alle testcaser i aktørgodkjenning og at minst       80% av testcasene er godkjent før sommerferien inntreffer. Ligger man bak dette er det mulig å hente seg       inn i juli, men da med begrenset support fra Elhub og systemleverandørenes side. August bør kun benyttes       for å reteste testcaser som tidligere har feilet.
  • Milepæl M10 – 01.09.2018, måler at alle aktører har fullført aktørgodkjenning, at datakvalitetskravene er       opprettholdt og at aktørene med dette er klare for å gå i drift på Elhub. Resterende tid etter M10 er satt av       til forberedelser for selve Go Live-prosessen. NVE legger opp til å følge opp aktørenes fremdrift på M10.
  • Den siste milepælen, M11 – 01.10.2018, er en avsjekk av at alle aktørene har gjennomført Go Live       generalprøven og er klare for å gjennomføre selve Go Live-prosessen.

For å opprettholde og ytterligere forbedre datakvalitetsnivået hos aktørene vil vi fortsette å følge opp datakvalitet på samtlige milepæler. Neste datamigrering er full opplasting 14. februar. Les mer på siden Datakvalitet og krav.