Nyheter

05.12.2016

Ny Elhub-rolle i Edielportalen

I forbindelse med den nye rollen, QRY og endringer på BRS-NO-611 som vil bli tilgjengelig i Elhub v1.7, har Edielportalen nå innført QRY som valgbar på aktørenes aktørprofil.

Det er foreløpig kun mulig å registrere QRY. Test og sertifisering av rollen vil ikke være mulig før Edielportalen blir løftet til v1.7.
Fordi prosesskomponent 31 splittes i to for DDQ og QRY, vil ingen miste allerede oppnådd sertifisering ved senere registrering av QRY.

For deg som aktør betyr dette:

  • De som har behov for det må registrere QRY som ny rolle på sin aktørprofil nå (QRY er kun relevant for Kraftleverandører)
  • De som har registrert QRY må senere registrere adressering for denne rollen og gjennomføre nødvendig testing