Nyheter

26.02.2018

Ny effektueringsdato for leverandørbytter i forbindelse med Elhub Go Live

I henhold til gjeldende plan for innføring av Elhub i markedet, er seneste effektueringsdato for leverandørbytter flyttet til 14. januar 2019. Fristen tidligere satt til 24. september gjelder følgelig ikke lenger.