Nyheter

11.12.2014

NVE og Statnett ber selskapene prioritere forberedelsene til Elhub

I uke 49 sendte Statnett og NVE brev ut til ledelse hos nettselskaper og kraftleverandører med informasjon om innføringen av Elhub.

På oppfordring fra Bransjerådet informerte NVE og Statnett om viktigheten av forberedelser og allokering av tilstrekkelige ressurser for å gjennomføre de nødvendige endringer, herunder:
- Oppdatering av IKT systemer og rutiner for å kunne oppfylle de nye kravene i FOR 301 og Elhub
- Kvalitet på egne data samt tilretteleggelse for migrering av disse data inn i Elhub
- Etterleve Statnett sine planer og milepæler for migrering og testing (fremdrift skal rapporteres til NVE)

Brevet påpekte at det enkelte selskap har et selvstendig ansvar for å gjennomføre de endringer i egen organisasjon som er nødvendige for å oppfylle det nye regelverket, og anbefalte hvert selskap å etablere dedikerte prosjekter som får ansvar og myndighet til å gjennomføre nødvendige endringer samt å koordinere kontakten mot Statnett.

Hele brevet kan leses HER