Nyheter

02.06.2017

NVE endrer tidspunkt for Elhubs overtagelse av avviksoppgjør

NVE har, etter møter med Elhub og ekspertgruppen, bestemt at ny cut-off dato blir 1. januar 2018.

Etter planen skulle Elhub overta ansvaret for avviksoppgjør for profilavregnede målepunkt (APAM) fra og med innføringstidspunktet av nordisk balanseavregning (NBS), som ble satt i drift 1. mai 2017. Grunnet utsettelsen av Elhub Go Live, skal nettselskapene nå ha ansvar for å gjennomføre avviksoppgjør ut året 2017. Elhub skal overta ansvaret for APAM fra 1. januar 2018, og det er derfor viktig at nettselskapene innhenter måleravlesning ved årsskiftet.

Gå til NVEs nyhetssak