Nyheter

13.03.2017

Viktig informasjon om mulig feil i aktørenes systemer avdekket i aktørsertifisering til M5

Flere aktører har i aktørsertifiseringen mot Edielportalen opplevd problemer som er så alvorlige at vi ønsker at alle systemleverandører setter seg inn i saken og dobbeltsjekker situasjonen for sine systemer.

Problemet består i at adressering i polle-meldingene ikke valideres likt som adressering i andre meldinger. Dette har blitt avdekket ved at meldinger ikke videresendes til korrekt mottaker når flere aktører tester samtidig med bruk av samme fysiske avsender. Pga. omfanget og konsekvensene av denne typen feil i aktørenes systemer ser Elhub på dette som en alvorlig risiko.

Vi anbefaler alle å gjennomgå kapittel 7 og 8 i EMIF for å forsikre seg om at grensesnittet for meldingsutveksling er forstått og implementert i henhold til Elhubs spesifikasjoner.
Ved mistanke om feil anbefaler vi også at det kjøres nye tester mot Edielportalen der flere aktører med samme tjenesteyter kjører test case samtidig for samme rolle.

Mange aktører har også slitt når responstiden fra Edielportalen ble over 60 sekunder når milepælen nærmet seg. Da timet systemet ut, og det ble ikke mulig å fullføre test caset. Fordi det for Elhub ikke er definert noen maksgrense for hvor lenge man kan måtte vente på respons, er det nødvendig at alle aktørers systemer kan ta imot treg respons. Alle systemleverandører bør sjekke opp dette og implementere muligheten for å motta tregere respons.

Vi ønsker å ha oversikt over kjente problemer av typene beskrevet over. Send oss gjerne beskjed til post@elhub.no, og spør hvis det er noe vi kan bistå med!

Det er viktig for prosjektet at alle aktørers systemer er stabile og robuste slik at de neste testfasene kan gjennomføres uten problem.