Nyheter

23.06.2017

Migreringsdatoer høsten 2017

Migreringsaktivitetene for høsten 2017 er nå lagt ut

Vi har nå lagt ut datoene for migrering høsten 2017, med tilhørende datakvalitetskrav og periodene måleverdier skal migreres for. Disse finnes på siden “Datakvalitet og krav”.

For nettselskaper vil det vil også bli gjort en endring i måten datakvalitet blir målt på. Tidligere har alle typer målepunkt blitt målt sammen. Vi ser at dette ikke er tilstrekkelig og vil nå måle forbrukspunkter separat fra produksjon- og utvekslingspunkter. Det betyr i praksis at feil eller mangler på produksjon- eller utvekslingspunkter vil føre til at man ikke oppnår datakvalitetskravet.