Nyheter

29.08.2017

Migrering 14. september er avlyst

Siden vi enda ikke ikke har klart å gi tilbakemelding på migreringsfilene som ble lastet opp midt i august har vi valgt å avlyse migreringsaktiviteten 14. september.

Dette gjør vi for å gi aktørene tilstrekkelig tid til å rette opp i feil sammen med sine systemleverandører. Vi ønsker også å gi vår leverandør tilstrekkelig tid til å identifisere og rette opp i problemene vi opplever i DAM i dag slik at vi er bedre rustet til neste opplasting. Neste opplasting er 19. oktober. Dette vil være en full opplasting som planlagt.

Følg med på driftsstatus og fremdrift på nåværende opplasting

Vi publiserer fortløpende status på DAM og fremdrift på nåværende opplasting.